Позиция:
Рецепция
Адрес:
бул. "Стефан Стамболов" 40
Сливен
8800
България
Телефон:
+359 44 666 626
Факс:
+359 44 637 070
Мобилен:
+359 87 8811102
Изпращане на е-мейл